top of page

הפרקטיקה שלי עוסקת בעיצוב ותכנון נוף וצמחיה. אני עוסקת במגוון תחומים ופשוט קשה לי להגיד לא להזדמנות ליצור משהו חדש.

בתחום הציבורי אני אוהבת את היכולת להשפיע על המרחב ואני מאמינה (עם הוכחות) שתכנון מרחב ציבורי מביא לשינוי בהתנהגות, מקדם יחס של כבוד מייצר גאווה ומזמן מפגשים בין אנשים.

בתחום הפרטי ישנו אתגר לעזור לאנשים למצוא את הגן שלהם. זוהי עבודה מספקת מאד משום שתוך זמן קצר אפשר לעשות שינוי גדול. בגינה פרטית יש יותר שליטה על התהליכים וניתן להגיע מהר לתוצאות יפות. גינה בניגוד לבנית בית אינה מגיעה לבשלות עם סוף הביצוע. היופי בגינה שבכל שלב היא יפה ומתפתחת. בגינה חדשה יש עצים צעירים ועיקר היופי נובע מדשא וצמחיה פורחת. עם הזמן העצים הופכים להיות יותר משמעותיים ומייצרים אזורי צל. 

bottom of page